Citatio.pl
2019-05-27

Abp Sheen o matkach kapłana

Kapłan nie należy do siebie, 2018 r., str. 399.

Każdy kapłan ma dwie matki: jedną w ciele, a drugą w duchu. O wiele więcej wiadomo o tej pierwszej; znacznie więcej napisano o tej drugiej. Między tymi matkami nie istnieje rywalizacja większa niż rywalizacja między ziemskim ojcem a Ojcem Niebieskim. W przeszłości, jednym z pierwszych aktów cielesnej matki było złożenie syna u stóp Matki Najświętszej, jak uczyniła matka autora tej książki, co oznaczało oddanie dziecka Maryi. Jak wiele sekretnych rozmów odbyły te dwie matki – rozmów, w których matka w ciele błagała Matkę w Chrystusie, aby pozwoliła synowi pewnego dnia trzymać w swych dłoniach hostię i kielich?

Tags: Fulton Sheen kapłaństwo
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.