Citatio.pl
2019-06-20

Corpus Christi

Mszał rzymski 1963 r., Sekwencja:

Ecce panis Angelorum, factus cibus viatorum: vere panis filiorum, non mittendus canibus.

(Oto chleb Aniołów bogi, dan wędrowcom pośród drogi, synów chleb prawdziwy, mnogi, rzucać go nie można psom.)

Mszał rzymski 1963 r., Antyfona na ofiarowanie:

Sacredotes Domini incensum et panes offerunt Deo: et ideo sancti erunt Deo suo, et non polluent nomen eius, alleluia.

(Kapłani Pańscy składają Bogu w ofierze chleb i kadzidło, przeto świętymi być winni wobec Boga swego, by ujmy nie przynieść Jego imieniu, alleluja.)

Breviarium Romanum, MCMXL (Ordinis Beatæ Mariæ Virginis de Monte Carmelo), Ad Tertiam:

Quotiescumque enim manducabitis panem hunc, et calicem bibetis, mortem Domini annuntiabitis, donec veniat. 1 Cor. 11, 26

(Ilektroć bowiem ten chleb pożywać, a kielich pić będziecie, śmierć Pańską będziecie zwiastować, aż przybędzie.)

Godne jest zatem rozważanie Męki Pańskiej podczas słuchania Mszy Św. oraz, zgodnie ze starym zwyczajem, odmawianie Tajemnic Bolesnych Różańca św.

Tags: Mszał rzymski Eucharystia Breviarium Romanum
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.