Citatio.pl
2019-06-30

3 niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Mszał rzymski 1963 r., Kolekta:

Protector in te sperantium, Deus, sine quo nihil est validum, nihil sanctum: multiplica super nos misericordiam tuam; ut, te rectore, te duce, sic transeamus per bona temporalia, ut non amittamus aeterna.

(Boże, obrońco ufających Tobie, bez którego nic nie jest mocne ani święte, pomnóż nad nami miłosierdzie Swoje, niech pod Twymi rządami i za Twoim przewodem tak przechodzimy wśród dóbr doczesnych, by wiecznych nie utracić.)

Tags: Mszał rzymski
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.