Citatio.pl
2019-10-10

Dziękczynienie za zwycięstwo Chocimskie

Mszał rzymski 1963 r., Kolekta:

Deus, qui in summis regni nostri periculis, antiqua bracchii tui miracula renovasti: suscipe gratiarum actiones exsultantium populorum; et quibus tanti gaudii causam praestitisti, perpetuae fructum concede laetitiae. Per Dominum.

(Boże, ktory w największych niebezpieczeństwach naszego królestwa wznowiłeś dawne cuda Swojej potęgi, przyjmij dziękczynienie od rozradowanego ludu i gdy dałeś mu przyczynę takiego wesela, pozwol zakosztować owocu radości wiekuistej. Przez Pana.)

Tags: Mszał rzymski Polska
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.