Citatio.pl
2019-10-11

O narodzeniu Jezusa

Katechizm rzymski z wyroku śgo soboru trydentckiego ułożony, t 1, art 8 (s. 44), 1827

Jako się począł Pan Chrystus mocą Ducha Ś. nadprzyrodzenie, tak i narodził się dziwnym i niewymownym nadprzyrodzenie obyczaiem. Albowiem narodził się z Matki bez naruszenia panieństwa, nad co nie masz nic dziwnieyszego. A iako potem z grobu zawartego wyszedł, i do zwolennikow przed drzwi zamknione wszedł, albo (na co zawsze patrzymy) iak promień słoneczny przez szkło przenika bez naruszenia szkła, takim sposobem (ile człowiek może wymówić) Chrystus Jezus z żywota Matki swey, bez naruszenia iey panieństwa, wyszedł. Co wszystko stało się sprawą Ducha Ś. że i płodną Matka była, i czystość wieczną panieńską Panna Maryia zachowała.

Tags: Katechizm rzymski Boże Narodzenie
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.