Citatio.pl
2019-10-21

O Mistycznym Ciele Chrystusa

Pius XII Myst. Corp. (na podst. Współżycie z Bogiem, t. II, s 395-396)

(Jezus umierając na Krzyżu, wysłużył nam w wielkiej obfitości laskę), której mógłby udzielać sam całemu rodzajowi ludzkiemu; lecz chciał to czynić za pośrednictwem widzialnego Kościoła, w którym ludzie łączą się, aby wszyscy współpracowali z nim, i przez pośrednictwo Kościoła udzielali sobie wzajemnie boskich owoców Odkupienia. Jak istotnie Słowo Boże, by zbawić ludzi przez swoje boleści i Mękę chciało posłużyć się naszą naturą, podobnie w ciągu wieków posługuje się swoim Kościołem, aby prowadzić dalej rozpoczęte dzieło (…) Nie tylko na sługach ołtarza i na tych, którzy poświęcili się Bogu w życiu zakonnym, lecz także na innych członkach Mistycznego Ciała Chrystusa, na każdym, w granicach jego możliwości, spoczywa obowiązek pełnego troski oddania i gorliwości o budowę i rozwój tego Ciała. (…) Straszliwa tajemnica nigdy nie dość rozważana: że zbawienie wielu zależy od modlitwy i dobrowolnych umartwień, podejmowanych w tym celu przez członki Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa i od współpracy Pasterzy i wiernych.

Tags: Pius XII Kościół Współżycie z Bogiem
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.