Citatio.pl
2019-10-26

O apostolstwie świeckich

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem, 1960, t. II, s. 429:

Nie przypadkowo Pius XII, w Encyklice Mystici Corporis, mówiąc o współpracy wiernych z apostolstwem Pasterzy, wymienił wyraźnie ojców i matki rodzin, każdy bowiem chrześcijanin, pracujący nad rozszerzeniem ducha Ewangelii we własnym środowisku – w domu, w szkole, w warsztacie, szpitalu itd. – jest prawdziwym współpracownikiem Hierarchii. Owszem, sam Papież twierdzi: "Ta praca apostolska, wykonana według ducha Kościoła, poświęca laika niejako na szafarza Chrystusa, w znaczeniu podanym przez św. Augustyna: /O bracia… również wy, na swój sposób macie być szafarzami Chrystusa, żyjąc pobożnie, czyniąc jałmużny, glosząc Jego imię i naukę/. Tak, również ojciec rodziny bedzie spełniał w swoim domu obowiązek kapłana, a do pewnego stopnia biskupa, służąc Chrystusowi, aby z Nim mogł żyć na wieki" (Enc.: Summi Pontificatus). Właśnie w tym znaczeniu św. Piotr, zwracając się do wiernych, nie wahał się im powiedzieć: Wy jesteście rodzajem wybranym, kapłaństwem królewskim (1 Piotr 2, 9).

Tags: Współżycie z Bogiem apostolstwo rodzina ojciec świeccy
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.