Citatio.pl
2019-11-02

Dzień zaduszny

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem, 1960, t. II, s. 626-628:

Dzień Zaduszny zmusza nas do myślenia nie tylko o śmierci naszych drogich, lecz także o naszej własnej śmierci. Jest ona karą, a więc koniecznie niesie z sobą uczucie kary, lęku, niepokoju. Nawet Święci doświadczyli tego, a nawet sam Jezus chciał tego zaznać. Lecz Kościół przypomina nam słowa Pisma Świętego, mające nam dodać odwagi: "Błogosławieni umarli, którzy umierają w Panu… (Umierają bowiem) ażeby odpocząć od trudów swych; bo uczynki ich idą za nimi" (L. III Mszy: Obj 14, 13). Umiera życie ciała, umiera to, co ludzkie i ziemskie, lecz pozostaje życie ducha, zostają dobre uczynki spełnione, jedyne uposażenie, jakie dusza zabiera z sobą w tej wielkiej chwili i ono to czyni jej śmierć drogą: "Droga w obliczu Pańskim jest śmierć świętych Jego". Ta śmierć słusznie została nazwana dies natalis, dniem urodzin dla życia wiecznego. Jakże byśmy pragnęli, aby taką była nasza śmierć! Dies natalis, wprowadzający nas w szczęście oglądania Boga oraz rodzący nas dla niezniszczalnej miłości w niebie.

Lecz właśnie dzisiaj liturgia, zachęcając nas do modlitwy za wiernych zmarłych, przypomina nam, że między śmiercią a szczęśliwością wieczną znajduje się czyściec. Właśnie dlatego, że nasze dobre uczynki idą za nami, a nie wszystkie są dobre, albo jeśli nawet dobre, są pełne niedoskonałości i braków, koniecznym jest aby dusza, zanim zostanie dopuszczona do oglądania Boga, oczyściła się ze wszystkich swoich brudów. Gdybyśmy jednak byli doskonale wierni łasce, czyściec nie byłby potrzebny. Już tu na ziemi Bóg oczyszcza tych, którzy Mu się oddają całkowicie i pozwalają Mu urabiać się i kształtować wedle Jego upodobania. Nadto oczyszczenie dokonane na ziemi ma tę wielką korzyść, że jest zasługujące, czyli że pomnaża w nas łaskę i miłość na całą wieczność, podczas gdy w czyśccu cierpi się bez wzrastania w miłości. Oto powód, dla którego powinniśmy pragnąć oczyszczenia w tym życiu; ale nie możemy się łudzić: również na tej ziemi oczyszczenie całkowite wymaga wielkich cierpień. Jeśli teraz nie jesteśmy wielkodusznymi w cierpieniu, jeśli nie umiemy przyjąć tutaj na ziemie cierpienia pełnego ogołocenia, podobnego do cierpienia Jezusa na Krzyżu, nasze oczyszczenie będzie musiało koniecznie dopełnić się w czyśccu.

Myśl o tym miejscu zadośćuczynienia niechaj nas uczyni gorliwymi w modlitwach za dusze zmarłych, a równocześnie mężnymi w podejmowaniu cierpienia na wynagrodzenie własnych win.

Tags: Współżycie z Bogiem Czyściec cierpienie
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.