Citatio.pl
2019-11-10

O monecie czynszowej

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem, 1960, t. II, s. 481-482:

Podstępne pytanie: czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy też nie, staje się dla Pana Jezusa okazją do rozwiązania zagadnienia wzajemnego stosunku między obowiązkami państwowymi a religijnymi. Każe sobie podać monetę i zapytuje: "Czyj to wizerunek i podpis?" "Cesarza" odpowiadają Mu; a wtedy Jezus mówi: "Co jest cesarskiego, oddajcie cesarzowi, a co Bożego, Bogu".

Nie ma przeciwieństwa między prawami władzy politycznej a prawami Boga, ponieważ "nie byłoby żadnej władzy, gdyby nie była dana z wysoka" (Jan 19, 11). Władza polityczna prawnie ustanowiona pochodzi od Boga i powinna być szanowana jako odblask władzy Bożej. Dlatego właśnie chrześcijanin jest obowiązany wypełniać wszystkie obowiązki dobrego obywatela a zatem słuchać władzy politycznej, z wyjątkiem wypadku, gdyby ona rozkazywała rzeczy przeciwne prawu Bożemu. Wtedy bowiem nie przedstawiałaby już ona władzy Bożej i wówczas, jak mówi św. Piotr, "trzeba być posłusznym raczej Bogu niż ludziom" (Dz 5, 29).

Nie powinniśmy uważać, że poświęcając się apostolstwu lub pracy religijnej, jesteśmy przez to wolni od obowiązków państwowych; owszem, nawet w tej dziedzinie katolicy powinni przodować. Cesarz, królowie, mężowie stanu i rycerze, których Kościół czci jako świętych, mówią nam, że świętość jest możliwa wszędzie i że można ją osiągnąć oddając się na służbę Państwa, albowiem i w tym wypadku chodzi o służbę Bogu w stworzeniach.

Polecając oddawać cesarzowi to, co jest cesarskie, Jezus poucza nas oddawać Państwu wszystko to, co należy do jego dziedziny, czyli wszystko to, co służy porządkowi i doczesnemu dobru publicznemu. Ale Jezus nie zatrzymując się na tym, mówi ponadto: "Oddajcie Bogu to, co Boże". Jeśli moneta, nosząca wizerunek cesarza, ma być oddana cesarzowi, o wiele więcej dusza nasza, będąca obrazem Boga, powinna być zwrócona Bogu. Mówić, że Bogu powinniśmy oddać duszę, to znaczy mówić, że winniśmy Mu wszystko, albowiem wszystko otrzymaliśmy od Niego. W tym znaczeniu wykonywać nasze obowiązki względem bliźniego, względem równych lub wyższych, przełożonych kościelnych lub państwowych, znaczy wykonywać wszystkie swoje obowiązki względem Boga, znaczy oddać Mu to, co nam dał, poddając naszą wolność Jego prawu, wciągając naszą wolę do Jego służby.

Tags: Współżycie z Bogiem władza państwo
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.