Citatio.pl
2019-11-13

Św. Stanisława Kostki

Mszał rzymski 1963 r., Kolekta:

Deus, qui inter cetera sapientiae tuae miracula, etiam in tenera aetate maturae sanctitatis gratiam contulisti: da, quaesumus; ut, beati Stanislai exemplo, tempus instanter operando redimentes, in aeternam ingredi requiem festinemus.

(Boże, któryś wśród wielu cudów Swej mądrości udzielił łaski dojrzałej świętości nawet w wieku młodzieńczym, spraw, prosimy Cię, abyśmy za przykładem św. Stanisława gorliwie przez pracę czas wyzyskując, skwapliwie zdążali do wiekuistego pokoju.)

Sekreta:

Angelorum pane, quaesumus, Domine, beati Stanislai nos intercessio dignos efficiat, qui eo meruit angelica manu recreari.

(Prosimy Cię, Panie, niech nas uczyni godnymi Chleba anielskiego wstawiennictwo św. Stanisława, który zasłużył, by go ręce anielskie tym Chlebem posiliły.)

Tags: Mszał rzymski św Stanisław Kostka
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.