Citatio.pl
2019-11-21

Modlitwa św. Alfonsa

Na podstawie Współżycie z Bogiem o. Gabriela od św. Marii Magdaleny, 1960, t. II, s. 631-632 (Święto Ofiarowania Maryi w Świątyni):

Umiłowana Boga, najukochańsza Dzieweczko Maryjo! Gdybym to mógł dzisiaj oddać Ci pierwsze lata mego życia i ofiarować Ci się na służbę, święta i najsłodsza Pani moja, podobnie jak Ty ofiarowałaś się w świątyni i cała poświęciłaś się chwale i miłości swego Boga! Lecz już za późno, straciłem bowiem tyle lat na służbie świata i własnych kaprysów, zapominając niejako o Tobie i o Bogu. Biada mi, że był czas, w którym nie miłowałem Cię! Lecz lepiej później zacząć niż nigdy. Oto, o Maryjo, dzisiaj staję przed Tobą i ofiaruję się cały na Twoją slużbę na ten krótki lub długi czas życia, jaki mi jeszcze zostaje na tej ziemi i podobnie jak Ty, wyrzekam się wszystkich stworzeń, oddając się całkowicie Miłości, mojemu Stworzycielowi. Ofiaruję Ci więc, o Królowo, mój rozum, aby zawsze myślał o miłości, na jaką Ty zasługujesz; mój język, aby Cię chwalił; moje serce, aby Cię kochało. Przyjmij, o Najświętsza Dziewico ofiarę, jaką Ci sklada ten nędzny grzesznik; przyjmij ją, błagam Cię, przez te pociechę, jakiej doznało Twoje serce, gdy w świątyni ofiarowałaś się Bogu. A chociaż późno oddaję się na Twoją służbę, słuszną jest rzeczą, abym naprawił czas stracony, podwajając moje przysługi i miłość.

O Matko miłosierdzia, wspomóż swoim potężnym wstawiennictwem moją słabość i wyjednaj mi u Jezusa wytrwalość i siłę, abym pozostał wiernym aż do śmierci. Spraw, abym służąc Ci nieustannie w tym życiu mógł dojść do nieba, aby Cię wychwalać na wieki.

Tags: Maryja św Alfons Współżycie z Bogiem
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.