Citatio.pl
2019-11-27

Św. Jan od Krzyża o oddaniu się Bogu

Współżycie z Bogiem, t. II, s. 560-561:

Swoją powagą jako Doktor Kościoła, św. Jan od Krzyża oświadcza: "Gdy dusza czyni to, co tylko ze swej strony uczynić może, czyli całkowicie wyzuje się z siebie i uwolni się od jakiegokolwiek przywiązania, wówczas jest rzeczą niemożliwą, by Bóg nie działał również ze swej strony i nie udzielał się jej chociażby w ukryciu przed nią i w milczeniu. Jest to bardziej niemożliwe niż to, by słońce nie rzucało swych promieni w przestworza pogodne i czyste. Bo jak słońce podnosi się rankiem, by rzucić pęki światła do twego mieszkania, jeśli otworzysz okiennice, tak i Pan wejdzie do duszy opróżnionej i napełni ją Boskimi skarbami" (Ż. pł. 3, 46).

Od dawna Pan, Boskie Słońce, oświeca twoją duszę jasnym promieniem swojej łaski. Od dawna puka do drzwi twoich: "Oto stoję u drzwi i kołaczę" (Obj 3, 20). Każda spowiedź, każda Komunia, każda Msza św., każda okazja do ćwiczenia się w cnocie, każde natchnienie, każdy rozkaz lub zachęta do posłuszeństwa, czyż nie jest nowym pukaniem Boga do drzwi twego serca? A ty co czynisz? Dlaczego pozwalasz Mu jeszcze czekać? Zbudź się co rychlej z uśpienia i otwórz duszę swoją. "O bramy, podnieście wierzchy wasze i podwyższcie się, wrota odwieczne… bo ma wnijść Król chwały" (Ps 23, 7). Nie zadowalaj się tym, żeś otworzył drzwi do połowy a nawet więcej, lecz otwórz je całkowicie; trzeba podnieść wierzchy, trzeba usunąć wszelką przeszkodę: bo ma wejść twój Bóg.

Jeżeli kosztuje cię zrzec się we wszystkim swej woli, pomyśl, jak wielką i piekną jest rzeczą pozwolić się prowadzić we wszystkim woli Bożej. Jeżeli ci ciężko wyrzec się miłości własnej i przywiązań ziemskich, pomyśl, jak słodko jest posiadać miłość Boga. Jeżeli odczuwasz wstręt, aby umrzeć sobie samemu, pomyśl, jak chwalebną jest rzeczą żyć Bogiem. "Jakże niczym jest – woła pełna entuzjazmu św. Teresa od Jezusa – wszystko, co opuściłyśmy, i wszystko, co czynimy, i co kiedykolwiek uczynić zdołamy dla miłości tego Boga, który tak miłościwie raczy się udzielać takim jak my robakom! A kiedy dana nam jest nadzieja, że już w tym życiu możemy się cieszyć szczęściem tej boskiej społećżności, czegoż jeszcze czekamy? Czego się ociągamy? Jaka siła zdolna jest powstrzymać nas, byśmy choć na chwilę zaprzestały za przykładem oblubienicy szukać tego Pana po ulicach i rynkach?" (T. VI, 4, 10).

Pan pragnie udzielić się duszy twojej, pragnie oddać ci się całkowicie, pragnie przyjść i żyć z tobą: "Jeżeli kto posłucha głosu mego i otworzy mi drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną" (Obj 3, 20). Obyś nigdy nie utracił tego niezmierzonego daru wskutek własnej winy czy własnego niedbalstwa!

Tags: św Jan od Krzyża apostolstwo Współżycie z Bogiem
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.