Citatio.pl
2019-12-01

Rorate caeli

https://gregobase.selapa.net/chant.php?id=2719 https://www.youtube.com/watch?v=f06qdhO_sEY

Roráte caéli désuper, et núbes plúant jústum.

Ne irascáris Dómine, ne ultra memíneris iniquitátis: ecce cívitas Sáncti fácta est desérta: Síon desérta fácta est, Jerúsalem desoláta est: dómus sanctificatiónis túæ et glóriæ túæ, ubi laudavérunt te pátres nóstri.

Peccávimus, et fácti súmus tamquam immúndus nos, et cecídimus quasi fólium univérsi: et iniquitátes nóstræ quasi véntus abstulérunt nos: abscondísti faciem túam a nóbis, et allisísti nos in mánu iniquitátis nóstræ.

Víde Dómine afflictiónem pópuli túi, et mítte quem missúrus es: emítte Agnum dominatórem térræ, de Pétra desérti ad móntem fíliæ Síon: ut áuferat ípse júgum captivitátis nóstræ.

Vos testes mei, dicit Dóminus, et servus meus quem elégi; ut sciátis, et credátis mihi: ego sum, ego sum Dóminus, et non est absque me salvátor: et non est qui de manu mea éruat.

Consolámini, consolámini, pópule méus: cito véniet sálus túa: quare mæróre consúmeris, quia innovávit te dólor? Salvábo te, nóli timére, égo enim sum Dóminus Déus túus, Sánctus Israël, Redémptor túus.

Rorate…: Spuśćcie rosę niebiosa i obłoki niech wyleją sprawiedliwego

  1. Nie bądź zagniewany, Panie! Nie pamiętaj dłużej naszych grzechów! Oto miasto Świętego opuszczone, Syjon stał się pustkowiem, Jerozolima wyludniona Świątynia Twoja i dom chwały Twojej, gdzie wielbili Cię nasi ojcowie Rorate…
  2. Zgrzeszyliśmy i staliśmy się jak nieczysty I opadliśmy wszyscy niczym zwiędłe liście A nieprawości nasze jak wiatr nas rozniosły Zakryłeś przed nami swą twarz i wydałeś na pastwę naszych grzechów Rorate…
  3. Spójrz, Panie, na udrękę twego ludu I poślij tego, którego masz posłać Ześlij Baranka, Władcę ziemi, ze skały pustyni do góry Córy Syjonu By on sam zdjął z nas jarzmo niewoli Rorate…
  4. Pocieszcie się, pocieszcie się, ludu mój Wkrótce nadejdzie twoje zbawienie Czy dlatego tracisz ducha, że odnowiła się twoja boleść? Ocalę cię, nie bój się. Jam jest bowiem Pan, Bóg twój, Święty Izraela, twój Odkupiciel Rorate….

Niebiosa, rosę spuście nam z góry; Sprawiedliwego wylejcie chmury. O wstrzymaj, wstrzymaj Twoje zagniewanie I grzechów naszych zapomnij już, Panie!

Niebiosa, rosę spuście nam z góry; Sprawiedliwego wylejcie chmury. Grzech nas oszpecił i w nędznej postaci stoim przed Tobą, jakby trędowaci.

Niebiosa, rosę spuście nam z góry; Sprawiedliwego wylejcie chmury. O, spojrzyj, spojrzyj na lud Twój znękany I ześlij Tego, co ma być zesłany.

Niebiosa, rosę spuście nam z góry; Sprawiedliwego wylejcie chmury. Pociesz się, ludu, pociesz w swej niedoli, Już się przybliża kres twojej niewoli

Niebiosa, rosę spuście nam z góry; Sprawiedliwego wylejcie chmury. Roztwórz się ziemio, i z łona twojego, Wydaj nam, wydaj już Zbawcę naszego.

Tags: Roraty Adwent
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.