Citatio.pl
2020-01-11

Św. Teodozego Ceniobrarchy

Żył około roku Pańskiego 430.

Pamiętaj na ostatnie rzeczy twoje, a na wieki nie zgrzeszysz.

Ekli. VII. 40

Pożytek duchowny

Rozmyślaniem śmierci, i siebie i wielką liczbę dusz, których był przewodnikiem, uświęcił błogosławiony Teodozy, którego żywot czytałeś. Pomnąc na to, często nad śmiercią rozmyślaj, jako nad chwilą, od której wieczne twoje szczęście lub wieczne potępienie zależy, a która raz tylko cię spotka; czeka cię niechybnie; a nie wiesz kiedy, może dziś nawet!

Modlitwa

Boże, któryś Sam za środek najpewniejszy do uchronienia się grzechu, wskazał nam rozpamiętywanie rzeczy ostatecznych; daj nam, za przykładem i wstawieniem się świętego Teodozego, tak żywą ich pamięć w myśli naszéj miéć wyrytą, abyśmy przez całe życie strzegąc się grzechu, wolni od niego znaleźli się w godzinę śmierci. Przez Pana naszego i t. d.

Na tę intencyą Zdrowaś Marya.

Żywoty świętych Pańskich o. Prokopa kapucyna (1882), s. 35.

Tags: św Teodozy cenobriarcha „Żywoty Świętych Pańskich” o. Prokopa Kapucyna śmierć
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.