Citatio.pl
2020-01-15

Św. Pawła Pustelnika

Żył około roku Pańskiego 250.

Pożytek duchowny

O! jak piękny obraz miłościwie czuwającéj nad człowiekiem Opatrzności Bożéj, przedstawia w Żywocie dzisiejszym ten kruk, przynoszący wiernym sługom Boskim podwójną porcyą chleba, gdy im tego potrzeba było! Podobneż dowody téjże Opatrzności odbiera każdy, kto na pierwszym względzie mając wierną służbę Boga, więcéj troszczy się o dobro swéj duszy, niż o byt doczesny. Staraj się być z téj liczby, a i sam doznasz tego.

Modlitwa

Boże, który nas doroczną uroczystością błogosławionego Pawła rozweselasz: spraw miłościwie, abyśmy pamiątkę jego przejścia do Nieba obchodząc, przykłady cnót, które nam pozostawił, naśladowali. Przez Pana naszego i t. d.

Na tę intencyą Zdrowaś Marya.

Żywoty świętych Pańskich o. Prokopa kapucyna (1882), s. 45.

Tags: św Paweł Pustelnik „Żywoty Świętych Pańskich” o. Prokopa Kapucyna wiara
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.