Citatio.pl
2020-01-18

Katedry świętego Piotra w Rzymie

Święto to ustanowione zostało około roku Pańskiego 1558.

Pożytek duchowny

Przy dzisiejszéj uroczystości, wierni powinni szczególnie modlić się za Papieża, jako Biskupa Rzymskiego, a przez to najwyższego Pasterza całéj trzody Chrystusowéj. Gdy zaś z kolei czasów (1872 r.) przyszliśmy do takich, w których ta stolica Piotrowa, na najcięższe jakie kiedy przebywała od wyzwolenia Kościoła z pod jarzma pogańskiego, wystawiona jest ciosy, z tém większą gorącością wzywaj miłosierdzia Bożego, wołając: Panie, zachowaj nas, giniemy (Mat. VIII. 25.). Im więcéj gorących wołań takich wzniesie się do tronu Bożego, tém prędzéj Pan Jezus nakaże uciszyć się nawałnościom, łodzią Piotrową miotającym, a które bądź co bądź nigdy jéj nie zatopią.

Modlitwa (kościelna)

Boże! któryś błogosławionemu Piotrowi Apostołowi Twojemu, oddając mu klucze królestwa niebieskiego, związywania i rozwiązywania najwyższą kapłańską władzę udzielił, spraw, prosimy, abyśmy wsparci jego pośrednictwem, z więzów grzechów naszych rozwiązani zostali. Który żyjesz i t. d.

Na tę intencyą Zdrowaś Marya.

Żywoty świętych Pańskich o. Prokopa kapucyna (1882), s. 53.

Tags: św Piotr katedra „Żywoty Świętych Pańskich” o. Prokopa Kapucyna papież
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.