Citatio.pl
2020-01-19

Św. Kanuta Męczennika

Żył około roku Pańskiego 1086.

Pożytek duchowny

Jak Syn Boży, przenajświętszą Krwią swoją odkupiwszy ludzi, przez tychże niewdzięcznych ludzi zamęczony został, tak i święty ten król, którego żywot przeczytałeś, zamordowany był przez tych, których dobrodziejstwami swojego panowania uszczęśliwił. Naucz się ztąd, w dobrze czynieniu bliźnim nie mieć na celu ich wdzięczności, tylko czyń dobrze każdemu, przez wzgląd na Boga, a nagroda najsowitsza w Niebie nigdy cię nie ominie.

Modlitwa (kościelna)

Boże! któryś na chwałę Kościoła Twojego, błogosławionego Kanuta, Duńskiego króla, męczeńską koroną i licznemi cudami przyozdobić raczył; daj miłościwie, abyśmy wstępując w ślady tego wiernego męki Pańskiéj naśladowcy, do chwały wiekuistéj dojść zasłużyli. Przez Pana naszego i t. d.

Na tę intencyą Zdrowaś Marya.

Żywoty świętych Pańskich o. Prokopa kapucyna (1882), s. 56-57.

Tags: św Kanut męczennik „Żywoty Świętych Pańskich” o. Prokopa Kapucyna król
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.