Citatio.pl
2020-01-21

Św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy

Żył około roku Pańskiego 304.

Pożytek duchowny

Podziwiając szczegóły śmierci téj najsławnieszéj, jak ją nazywa święty Hieronim, męczenniczki, bierz z tego naukę, jak miłą być musi Panu Jezusowi cnota świętéj czystoścy, gdy aby takową w dziewicy téj Jemu poślubionéj od wszelkiéj skazy wolną dochować, wielkimi ją Pan Bóg bronił cudami! Tę więc cnotę nad cnotami, zamiłuj z całego serca; za łaską Pańską i opieką Matki przeczystéj, chroń ją od najmniejszéj skazy, a i sam na podobne korony, z jakiemi w Niebie stanęła święta Agnieszka, będziesz mógł zarobić.

Modlitwa (kościelna)

Wszechmogący i wieczny Boże, który to co wątłe na téj ziemi wybierasz, aby co potężne upokorzyć; daj miłościwie, abyśmy uroczystą pamiątkę błogosławionéj Agnieszki Dziewicy i Męczenniczki Twojéj obchodząc, jéj przed Tobą pośrednictwa za nami doznali. Przez Pana naszego i t. d.

Na tę intencyą Zdrowaś Marya.

Żywoty świętych Pańskich o. Prokopa kapucyna (1882), s. 62.

Tags: św Agnieszka dziewica męczennica „Żywoty Świętych Pańskich” o. Prokopa Kapucyna dziewictwo
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.