Citatio.pl
2020-01-22

Św. Wincentego Męczennika

Żył około roku Pańskiego 303.

Pożytek duchowny

Widzisz jakiemi cudami raczył Pan Bóg chronić ciało swojego Męczennika od zniewagi, jaką mu bezbożni chcieli zadać. Miarkuj z tego jak słusznie Kościół Boży, ma w szczególném poszanowaniu relikwie Świętych, które są cząstkami ich ciał błogosławionych. Jeśli sam takowe posiadasz, obchodź się z nimi z należną im czcią, a nosząc je przy sobie, strzeż się abyś dopuszczając się wtedy jakiego grzechu, przez to właśnie nie znieważał najgorzéj takich drogich świętości.

Modlitwa (kościelna)

Wysłuchaj łaskawie prośby nasze, Panie! abyśmy znając się wielu grzechów winnymi, błogosławionego Męczennika Twojego Wincentego pośrednictwem, od nich uwolnieni zostali. Przez Pana naszego… i t. d.

Na tę intencyą Zdrowaś Marya.

Żywoty świętych Pańskich o. Prokopa kapucyna (1882), s. 64.

Tags: św Wincenty męczennik „Żywoty Świętych Pańskich” o. Prokopa Kapucyna relikwie
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.