Citatio.pl
2020-01-23

Św. Rajmunda Pennaforta Wyznawcy z zakonu oo. Dominikanów

Żył około roku Pańskiego 1275.

Pożytek duchowny

Święta odwaga, z jaką błogosławiony Rajmund upomniał króla w okoliczności, tyczącej się dobra jego duszy, nie tylko nie obraziła tego monarchy, lecz jeszcze większy szacunek wzbudziła w nim dla tego, który go strofował. Napominaj bliźniego z miłością, gdy to jest twoim obowiązkiem, a w każdym razie, co najmniéj, nie weźmie ci on tego za złe: ty zaś spełnisz to, coś był powinien.

Modlitwa (kościelna)

Boże! któryś błogosławionego Rajmunda znakomitym spowiednikiem uczynił, i przez wody morskie cudownie przeprowadził, spraw za jego pośrednictwem, abyśmy godne czynili owoce pokuty, i do portu zbawienia wiecznego dostać się potrafili. Przez Pana naszego i t. d.

Na tę intencyą Zdrowaś Marya.

Żywoty świętych Pańskich o. Prokopa kapucyna (1882), s. 67.

Tags: św Rajmund wyznawca „Żywoty Świętych Pańskich” o. Prokopa Kapucyna upomnienie
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.