Citatio.pl
2020-01-28

Św. Karola Cesarza

Żył około roku Pańskiego 814.

Święty Karol nie jest kanonizowany według przyjętych przez Kościół przepisów. Jednak ludy wierne Francyi i Niemiec oddawna oddają mu cześć jak Świętemu; czemu Kościół, nie sprzeciwiając się, przez to samo cześć tę zatwierdził.

Pożytek duchowny

Karol Wielki, u szczytu władzy będący, i przez to narażony na wszystko, co w zwykłym biegu rzeczy utrudza człowiekowi zbawienie, nie tylko go dostąpił, lecz i Świętym został. Bierz ztąd naukę: iż w każdym godziwym stanie zostając, można, a więc jest się obowiązanym, do najwyższéj doskonałości dążyć.

Modlitwa (kościelna)

Wszechmogący, miłosierny Boże! któryś od chwały Twojéj żadnego nie wyłączył stanu, pokornie Cię błagamy, ażebyś jak błogosławionemu Karolowi wyznawcy Twojemu, ze szczytu ziemskiego cesarstwa dał dostąpić tronu w królestwie niebieskiém, tak i nam sługom Twoim, za jego pośrednictwem, wiecznéj dał dostąpić nagrody. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i t. d.

Na tę intencyą Zdrowaś Marya.

Żywoty świętych Pańskich o. Prokopa kapucyna (1882), s. 78.

Tags: św Karol cesarz „Żywoty Świętych Pańskich” o. Prokopa Kapucyna obowiązki stanu doskonałość
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.