Citatio.pl
2020-01-31

Św. Piotra Nolaski

Żyła około roku Pańskiego 1256.

Pożytek duchowny

Najsroższa niewola w jakiéj może zostawać człowiek, jest ta, w którą zapada nieszczęsna dusza, gdy przez grzech oddaje się w służbę szatanowi. Strzeż się tego największego nieszczęścia bardziéj niż śmierci, a często módl się gorąco za grzeszników, w tych strasznych więzach jęczących.

Modlitwa (kościelna)

Boże! któryś na wzór Twojéj miłości dla wykupywania wiernych z niewoli pogańskiéj, świętego Piotra do założenia nowego w Kościele Twoim Zgromadzenia, Duchem Świętym pobudził; za jego wstawieniem się daj nam, pokornie prosimy, abyśmy z niewoli grzechu rozwiązani, w Niebieskiéj ojczyźnie wieczną swobodą się cieszyli. Przez Pana naszego i t. d.

Na tę intencyą Zdrowaś Marya.

Żywoty świętych Pańskich o. Prokopa kapucyna (1882), s. 85.

Tags: św Piotr Nolaska „Żywoty Świętych Pańskich” o. Prokopa Kapucyna grzech
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.