Citatio.pl
2020-02-08

Św. Jana z Matty Wyznawcy

Żyła około roku Pańskiego 1213.

Pożytek duchowny

Święty Jan z Matty, zaofiarowany przez pobożną matke przenajświętszej Maryi Pannie, tylekroć razy uciekając się do Niéj, cudownego wsparcia Jéj opieki zawsze doznawał. Niech cię to pobudzi do tego, abyś i ty serce twoje téj naszej Matce niebieskiéj zaofiarował, i do Jéj wszechwładnego pośrednictwa, we wszelkich potrzebach duszy twojéj z wielką ufnością uciekał się.

Modlitwa (kościelna)

Boże! Któryś przez świętego Jana, Zakon Trójcy przenajświętszéj do wyzwalania wiernych z niewoli saraceńskiéj miłościwie postanowić raczył, daj pokornie Cię prosimy, ażebyśmy jego zasługami wsparci, od więzów ciała i duszy, za łaską Twoją uwolnieni byli. Przez Pana naszego i t. d.

Na tę intencyą Zdrowaś Marya.

Żywoty świętych Pańskich o. Prokopa kapucyna (1882), s. 104.

Tags: św Jan z Matty wyznawca „Żywoty Świętych Pańskich” o. Prokopa Kapucyna Maryja
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.