Citatio.pl
2020-02-10

Św. Scholastyki Opatki

Żyła około roku Pańskiego 249.

Pożytek duchowny

Święci w schadzkach swoich dnie i noce na rozmowach o rzeczach Boskich i na opiewaniu chwały Jego spędzają. Dla tego Pan Bóg, prośby ich wysluchuje, jak to widziałeś w zdarzeniu opowiadaném z życia świętéj Scholastyki. Może dla tego twoim częstym i gorącym prośbom Pan Bóg zadość nie czyni, że temiż ustami, któremi do Boga na modlitwie mówisz, w rozmowach twoich z drugimi tegoż Boga obrażasz.

Modlitwa (kościelna)

Boże! Któryś duszę błogosławionéj dziewicy Twojéj Scholastyki, dla okazania niewinności jéj życia, w kształcie gołębicy do Nieba uniósł, daj nam za jéj zasługami i wstawieniem się, żyć tak niewinnie, ażebyśmy do wiecznych radości dojść zasłużyli. Przez Pana naszego i t. d.

Na tę intencyą Zdrowaś Marya.

Żywoty świętych Pańskich o. Prokopa kapucyna (1882), s. 108.

Tags: św Scholastyka dziewica opatka „Żywoty Świętych Pańskich” o. Prokopa Kapucyna rozmowa
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.