Citatio.pl
2020-02-14

Św. Walentego Męczennika

Żyła około roku Pańskiego 270.

Pożytek duchowny

Oburzającą jest zatwardziałość pogan, nienawracających się do wiary, pomimo tylu cudów, któremi Pan Bóg moc swoją przy śmierci świętych Męczenników objawiał. Źrodłem tego byl najczęściéj wzgląd ludzki, to jest obawa prześladowania i grożąca smierć każdemu chrześcijaninowi. Wejrzyj we własne sumienie, a obacz czy czasem względy ludzkie nierownie słabsze, nie przywodza cię do przełamywania przykazań Boskich lub Kościelnych, co także jest jakby zaparciem się Chrystusa, przez obawę ludzi.

Modlitwa (kościelna)

Spraw, prosimy wszechmocny Boże, abyśmy błogosławionego Walentego, męczennika Twojego, przejścia do wieczności pamiątkę obchodząc, od wszelkiéj grożacéj duszy naszéj szkody, za pośrednictwem jego uwolnieni byli. Przez Pana naszego i t. d.

Na tę intencyą Zdrowaś Marya.

Żywoty świętych Pańskich o. Prokopa kapucyna (1882), s. 117.

Tags: św Walenty męczennik „Żywoty Świętych Pańskich” o. Prokopa Kapucyna zatwardziałość
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.