Citatio.pl
2020-02-16

Św. Julianny Dziewicy i Męczenniczki

Żyła około roku Pańskiego 311.

Lecz gy tak modliła się, stanął przed nią szatan w postaci Anioła, i zaczął jéj przedstawiać, że Pan Bóg przez wzgląd na jéj młode lata i płeć słabą, nie poczyta jéj za złe, jeśli dla uniknięcia mąk dalszych, zadość uczyni żądaniu wielkorządcy. Ale Święta podejrzewając w tém radę złego ducha, podniosłszy oczy do Nieba „Panie stworzenia wszelkiego! zawołała; Ty wiesz że dla Imienia Twojego cierpię, daj mi rozpoznać kto jest ten co ze mną mówi.” Owoż gdy to wyrzekła, te słowa z Nieba usłyszała „Nie obawiaj się niczego, Jam z tobą; uwięź tego który z tobą mówi, daję ci moc nad nim.” I wnet opadły z niéj powrozy, któremi sk©epowana była, okowy które miała na rękach i na nogach, a także i to zelazo, które przez golenie było przewleczone, również opadło. Wtedy Julianna złego ducha związawszy, i zmusiwszy go do przyznania się iż jest szatanem, taką nad nim z mocy Bożéj dostała potęgę, iż go w ręku trzymała, a powrozami biła.

Pożytek duchowny

Święta Julianna wolała przenieść straszne męki i śmierć samę, aniżeli połączyć się ślubami małżeńskiemi z człowiekiem obcéj wiary, to jest będącym, jak się ona słusznie wyrażała, nieprzyjacielem Boga. Przykład jéj służyć powinien za naukę, aby osoby zamyślające o zawarciu ślubów małżeńskich, na pierwszym względzie miały to, czy osoba z którą się łączą związkiem nierozerwalnym, nie jest osobą bez wiary, a więc w wyraźnéj niełasce u Boga.

Modlitwa

Boże, któryś świętą Juliannę męczenniczkę, cudowną mocą nad złym duchem obdarzyć raczył; daj nam, za jéj pośrednictwem, wszelkie zasadzki nieprzyjaciela duszy naszéj zawsze rozpoznawać, i nigdy w takowe nie dać się uwikłać. Przez Pana naszego i t. d.

Na tę intencyą Zdrowaś Marya.

Żywoty świętych Pańskich o. Prokopa kapucyna (1882), s. 120–121.

Tags: św Julianna męczennica „Żywoty Świętych Pańskich” o. Prokopa Kapucyna małżeństwo
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.