Citatio.pl
2020-02-22

Katedry Św. Piotra w Antyochii

Święty Piotr zasiadał na tém Biskupstwie około roku Pańskiego 40.

Pożytek duchowny

Przy każdéj uroczystości powinniśmy modlić się za Papieża, jako głowę widzialną Kościoła, lecz szczególnie wyłączniéj czynić to powinniśmy, w każde świętgo, w którém Kościół Boży, jak w dniu dzisiejszym, obchodzi jakową pamiątkę do tego najwyższego urzędu przywiązaną.

Modlitwa (kościelna)

Boże! który błogosławionemu Piotrowi Apostołowi Twojemu, oddając klucze Królestwa niebieskiego, związywania i rozwiązywania włądzę nadałeś; spraw abyśmy pośrednictwem jego wsparci, z więzów grzechów naszych rozwiązani zostali. Który zyjesz i królujesz… i t. d.

Na tę intencyą Zdrowaś Marya.

Żywoty świętych Pańskich o. Prokopa kapucyna (1882), s. 135.

Tags: św Piotr „Żywoty Świętych Pańskich” o. Prokopa Kapucyna papież biskup Rzymu Antiochia
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.