Citatio.pl
2020-02-26

Św. Aleksandra Biskupa Aleksandryjskiego

Żył około roku Pańskiego 326.

Pożytek duchowny

Błędy herezyi aryańskiéj zaprzeczającéj Bóstwa Chrystusa Pana, za dni naszych więcéj niż kiedy są rozpowszechnione. Wszelkiego rodzaju teraźniejsze niedowiarstwo, ten zasadniczy artykuł wiary chrześcijańskiéj odrzuca. Módl się za tych, którzy tym sposobem i chrześcijanami być przestali, a sam nie tylko ustami, lecz życiem swojém dowódź Panu Jezusowi, że w Bóstwo Jego wierzysz.

Modlitwa

Panie Jezu Chryste, prawdziwy Boże! przez zasługi i za pośrednictwem błogosławionego Aleksandra Biskupa, prosimy Cię, racz dać nam tak żywą w Bóstwo Twoje wiarę, abyśmy tak żyli i postępowali, jak Ty nas tego nauczyłeś, z Nieba na ziemię w tym celu zstępując. Który żyjesz i królujesz i t. d.

Na tę intencyą Zdrowaś Marya.

Żywoty świętych Pańskich o. Prokopa kapucyna (1882), s. 145.

Tags: św Aleksander „Żywoty Świętych Pańskich” o. Prokopa Kapucyna biskup Ariusz herezja Bóstwo Chrystusa
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.