Citatio.pl
2020-02-27

Św. Leandra Biskupa Sewilskiego

Żył około roku Pańskiego 596.

Pożytek duchowny

Widziałeś jak święty Leander, wpływu swojego jak miał na rodzinę króla, użył na to aby ją nawrócił, i przez nią cały wielki naród do wiary katolickiéj przywiódł. Tak każdy, wpływ wszelki jaki mieć może na drugich, powinien przedewszystkiém obracać na dobro ich duszy, i na rozszerzanie chwały Bożéj.

Modlitwa

Boże! któryś przez błogosławionego Leandra Biskupa, mnogie ludy do wyznania wiary świętéj przywiódł, racz za jego pośrednictwem, wskrzeszać w kraju naszym gorliwych Pasterzy, a dusze nasze, ku wiernemu, zbawiennym ich naukom poddaniu się, nakłaniaj. Przez Pana naszego i t. d.

Na tę intencyą Zdrowaś Marya.

Żywoty świętych Pańskich o. Prokopa kapucyna (1882), s. 147.

Tags: św Leander „Żywoty Świętych Pańskich” o. Prokopa Kapucyna biskup ewangelizacja Ariusz
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.