Citatio.pl
2020-02-29

Świątobliwego Damiana Oblata Kamedulskiego

Żył około roku Pańskiego 1870 (Wiktor Ożarowski).

Pożytek duchowny

Cnota głębokiéj pokory była główną cechą światobliwego kapłana, którego żywot czytałeś, a jak ćwiczył się on w niéj ciągle, tak téż i drugim zalecał ją jako podstawę wszelkich cnót chrześcijańskich. Staraj się i ty o nią, i w tym celu często odmawiaj poniższą ulubioną Ojca Damiana modlitwę.

Święty Roman, ustępując placu złemu duchowi, opuścił był miejsce, na które osiadł aby Boga chwalić: lecz usłuchawszy zbawiennego upomnienia, powrócił na nie, i wielkim Świętym został. Kto raz, poznawszy co do siebie wolę Bożą, stosownie do niéj obrał jaki zawód, powinien pamiętać, że im dla duszy jego jest on korzystniejszym, tém usilniéj szatan będzie się starał odwieść go od takowego.

Modlitwa (kościelna)

Boże! który od pysznych odwracasz się a pokornym łaskę dajesz, obdarz nas cnotą prawdziwéj pokory, któréj wzór przedstawił wiernym Syn Twój Jednorodzony na Sobie, abyśmy nigdy wyniosłością nie ściągnęli na siebie gniewu Twojego, lecz raczéj kornie uniżeni, najobfitsze łaski Twoje otrzymali. Przez Pana naszego i t. d.

Boże! któryś błogosławionego Romana, w zawodzie jego utwierdzając, do wysokiéj doprowadził świątobliwości; daj nam za jego przykładem i pośrednictwem, raz zgodnie z wolą Twoją rozpocząwszy jaki zawód, trwać w nim statecznie, i obowiązki jego jak najwierniéj spełniać. Przez Pana naszego i t. d.

Ponieważ Ojciec Damian nie jest dotąd w poczet Błogosławionych wpisany, więc za jego duszę zmów: Zdrowaś Marya.

Żywoty świętych Pańskich o. Prokopa kapucyna (1882), s. 155–156.

Tags: świątobliwy Damian „Żywoty Świętych Pańskich” o. Prokopa Kapucyna oblat Warszawa Pallotti pokora
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.