Citatio.pl
2020-03-02

Św. Heleny Cesarzowéj

Żył około roku Pańskiego 320.

Pożytek duchowny

Staraj się na wzór téj świętéj cesarzowéj, mieć jak największe do Krzyża Pańskiego nabożeństwo. Ilekroć rzucisz na niego okiem, wyczytaj tam najwyższy dowód miłości Boga ku ludziom; pamiętaj że Pan Jezus na nim umierając miał i ciebie na myśli, a proś Go aby ci dał tak Go miłować, jak miłować powinieneś Boga, który stawszy się człowiekiem, w strasznych mękach krzyżowéj śmierci umarł za ciebie.

Modlitwa (kościelna)

Panie Jezu Chryste! któryś miejsce w którém Krzyż Twój był ukryty, błogosławionéj Helenie objawił, abyś przez niego Kościół Twój tym skarbem wzbogacił; za jéj wstawieniem się daj miłosierdzie, abyśmy tego życiodawczego Drzewa ceną okupieni, życia wiecznego nagród dostąpili. Który żyjesz i królujesz i t. d.

Na tę intencyą Zdrowaś Marya.

Żywoty świętych Pańskich o. Prokopa kapucyna (1882), s. 179.

Tags: św Helena „Żywoty Świętych Pańskich” o. Prokopa Kapucyna cesarzowa Krzyż
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.