Citatio.pl
2020-03-04

Feliks Koneczny o świętych

F. Koneczny, Dzieje Polski (reprint wydania z 1902), s. 33–34:

My sobie wyobrażamy zazwyczaj świętych zupełnie niewłaściwie. Skoro tylko się o kimś powie, że kanonizowany, zdaje nam się, że on przez całe życie wziąż tylko modlił się i biczował, że ze światem nic nie miał do czynienia i z życiem praktycznem żadnego nie miał związku. Powiedziano jest jednak: módl się i pracuj, a święci z tego słyną, że bardzo wiele pracowali; modlitwa służyła do uświęcenia ich pracy. Wzniosłe przepisy religii chrześcijańskiej moralności byłyby czczą literą, gdyby nie pracowano nad tem, żeby je zastosować w praktyce, w życiu prywatnem i publicznem. Tem się właśnie odznacza chrześcijaństwo, że chce wejść w życie. Święci naszego Kościoła, to są ci mężowie pełni rozumu i poświęcenia, którzy wiele zdziałali celem przeprowadzenia chrześcijaństwa w praktyce, a sami przytem wiedli prywatnie świętobliwe życie. Bardzo a bardzo wielu świętych było politykami, układało polityczne plany, starało się o wpływ na monarchów i narody. Dzisiaj wstyd pomyśleć, że religia i moralność są wykluczone z polityki, ale dawniej nie brakło takich, którzy żądali, żeby polityka prowadzona była po chrześcijańsku.

Tags: Feliks Koneczny żywoty świętych praca
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.