Citatio.pl
2020-03-07

Św. Tomasza z Akwinu

Żył około roku Pańskiego 1274.

Pożytek duchowny

Święty Tomasz, odpowiadając Panu Jezusowi, pytającemu go jakiéj pragnie za prace swoje na cześć Jego podjęte nagrody, odpowiedział, iż nie innéj jak Jegoż Samego, to jest nie żadnéj doczesnéj, chociażby największéj ale niebieskiéj, przez posiadanie Samego Boga na wieki. Owoż, takowéj nagrody dobijać się, ma prawo każdy chrześcijanin. Patrz więc jak niezmiernie hojnym jest Bóg twój, i jak przeto przez każdą sprawę uświęconą czystą intencyą, Jemu służyć, i o taką nagrodę przedewszystkiém owszem jedynie, starać się powinieneś.

Modlitwa (kościelna)

Boże! Który Kościół Twój, błogosławionego Tomasza Wyznawcy Twojego, przedziwną nauką uświetniasz, a zasługami jego swiątobliwego życia wzbogaciłeś; daj nam, prosimy Cię, to co on nauczał umysłem pojmować, a to co czynił naśladowaniem spełniać. Przez Pana naszego i t. d.

Na tę intencyą Zdrowaś Marya.

Żywoty świętych Pańskich o. Prokopa kapucyna (1882), s. 192–193.

Tags: św Tomasz z Akwinu „Żywoty Świętych Pańskich” o. Prokopa Kapucyna doktor życie wieczne
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.