Citatio.pl
2020-03-13

Św. Nicefora Patryarchy Carogrodzkiego

Żył około roku Pańskiego 828.

Cesarz groźnie domagał się od nich odstąpienia przyjętego od początku Kościoła zwyczaju oddawania czci obrazom świętym, na co Biskupi mu odpowiedzieli: „Ponieważ rzecz o którą chodzi, jak to widzisz najjaśniejszy Panie, tyczy się obrzędów koscielnych, dozwól przeto, aby nie kto inny, jak sami Rządzcy Kościoła ją rozstrzygali, jak to dotąd zawsze w sprawach tego rodzaju bywało. Ośmset lat już upływa, jak Jezus Chrystus przyszedł na świat, a od tego czasu, chrześcijanie wizerunkom Jego cześć oddają. Któżby śmiał obalać zwyczaj, upoważniony podaniem tylu wieków! Nie burz o! cesarzu porządku, w Kościele przez Boga ustanowionego, a którego zarząd tenże Bóg Biskupom, a nie Cesarzom powierzył. Rządź Państwem tobie od Boga zleconém, a zarząd Kościoła powierzony Pasterzom dusz, pozostaw w ich ręku.” Cesarz Leon rozgniewany, skazał kilku Biskupów na wygnanie, pozostawiając jednak Nicefora na swojém Biskupstwie, w nadziei, iż go innym sposobem na swoję stronę przyciągnie.

Pożytek duchowny

Cześć oddawana świętym wizerunkom, miłą musi być Panu Bogu, i pożyteczną dla dusz naszych, gdy chcąc od niéj odwieść wiernych, piekło wszczęło było na Kościół srogie za to prześladowanie. Czcij przeto serdecznie w Ich wizerunkach, i Pana naszego Jezusa Chrystusa, i Matkę Jego przenajświętszą, i swiętych sług Bożych, a ile razy na nie rzucisz okiem, podnoś do nich i serce.

Modlitwa

Panie Jezu Chryste! Któryś dla utrwalenia w Kościele Twoim, miłéj Tobie czci świętych wizerunków, wzbudził w błogosławionym Niceforze mężnego tego zbawiennego zwyczaju obrońcę, spraw prosimy, abyśmy w obrazach Twoich, Matki Twojéj przenajświętszéj i wielkich sług Twoich, godną Ci cześć oddając na ziemi, w Niebie cieszyli się widokiem Twojego Oblicza na wieki. Który żyjesz i królujesz i t. d.

Na tę intencyą Zdrowaś Marya.

Żywoty świętych Pańskich o. Prokopa kapucyna (1882), s. 206–209.

Tags: św Nicefor „Żywoty Świętych Pańskich” o. Prokopa Kapucyna biskup patryarcha tradycja obrazy
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.