Citatio.pl
2020-03-14

Sobota po 2 Niedzieli Wielkiego Postu

Mszał rzymski 1963 r., Sekreta:

His sacrificiis, Domine, concede placatus: ut, qui propriis oramus absolvi delictis, non gravemur externis. Per Dominum.

(Przebłagany tą ofiarą, racz sprawić, Panie, aby nie obciążały nas cudze winy, gdy prosimy o odpuszczenie własnych grzechów. Przez Pana.)

Antyfona na Komunię:

Oportet te, fili, gaudere, quia frater tuus mortuus fuerat, et revixit: perierat, et inventus est.

(Synu, winieneś weselić się, gdyż brat twój był umarły, a ożył, zaginął był, a odnalazł się.)

Pokomunia:

Celem Komunii świętej jest wytworzenie w nas gotowości do ofiary.

Sacramenti tui, Domine, divina libatio, penetralia nostri cordis infundat: et sui nos participes potenter efficiat. Per Dominum.

(Panie, niech sakramentalna ofiara Boskiej Krwi przeniknie do głębi nasze serca i swoją potężną mocą zjednoczy nas ze sobą. Przez Pana.)

Modlitwa nad ludem:

Humilitate capita vestra Deo. – Familiam tuam, quaesumus, Domine, continua pietate custodi: ut, quae in sola spe gratiae caelestis innititur, caelesti etiam protectione muniatur. Per Dominum.

(Pochylcie głowy wasze przed Bogiem. – Prosimy Cię, Panie, strzeż nieustannie rodziny Twojej z ojcowską dobrocią, a ponieważ całą nadzieję pokładamy w łasce niebieskiej, niech nas chroni opieka z nieba. Przez Pana.)

Tags: Mszał rzymski Eucharystia ofiara syn marnotrawny
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.