Citatio.pl
2020-03-15

Św. Longina Męczennika

Żył około roku Pańskiego 80.

Pożytek duchowny

Chociaż w żywocie każdego Świętego, a szczególnie tych, którzy po ciężkich grzechach szczerze nawróceni dostąpili wielkich łask Bożych, podziwiać przychodzi niezmierne miłosierdzie Pańskie, na żadnym jednak świętym, nie objawia ono się w tym stopniu, jak w świętym Longinie. Przez przebicie przenajświętszego boku Zbawicielowego, dopuścił się on najcięższéj, jaka kiedy popełniona mogła być zbrodni; lecz że za to pokutował, i życie swoje za wiarę oddał, Świętym został. Pobudź się z tego, do wielkiéj w miłosierdzie Boże ufności; lecz jéj nie nadużywaj, tylko z tém większą skruchą obżałuj twoje grzechy, i z nich powstań, nie wątpiąc że ci je Pan Bóg przebaczy, chociażby były najcięższe, byleś ich szczerze i raz na zawsze odstąpił.

Modlitwa (kościelna)

Boże! któremu jedynie znana jest liczba Twoich wybranych, spraw prosimy, aby błogosławiony Longin żołnierz i Męczennik, którego święto obchodzimy, wstawił się za nami w Niebie do Syna Twego jednorodzonego, którego bok otworzył na ziemi. Przez tegoż Pana naszego i t. d.

Na tę intencyą Zdrowaś Marya.

Żywoty świętych Pańskich o. Prokopa kapucyna (1882), s. 211–214.

Tags: św Longin „Żywoty Świętych Pańskich” o. Prokopa Kapucyna męczennik miłosierdzie
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.