Citatio.pl
2020-03-16

Św. Cyryla i Metodyusza Apostołów Ludów Słowiańskich

Żyli około roku Pańskiego 880.

Pożytek duchowny

Czytając żywot tych Świętych dwóch braci, którzy światło wiary narodom Sławiańskim przynieśli, dziękuj za to Panu Bogu z całego serca, i proś Go gorąco aby ludy szczepu tego, w wierze świętéj utwierdzone, w obyczajach téż prawdziwie chrześcijańskich wzrostu nabierały.

Modlitwa

Boże! któryś przez świętych Cyrylla i Metodego Biskupow i Apostołów ludów Słowiańskich, do swiatła wiary świętéj, ojców naszych powołać raczył, spraw prosimy przez ich pośrednictwo i zasługi, abyśmy w wierze téj za łaską Twoją zrodzeni, według niéj żyjąc i w niéj umierajac, chwalić Cię mogli wraz z nimi na wieki. Przez Pana naszego i t. d.

Na tę intencyą Zdrowaś Marya.

Żywoty świętych Pańskich o. Prokopa kapucyna (1882), s. 214–216.

Tags: św Cyryl św Metody biskup „Żywoty Świętych Pańskich” o. Prokopa Kapucyna Słowianie
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.