Citatio.pl
2020-03-17

Św. Patrycego Biskupa Apostoła Irlandii

Żył około roku Pańskiego 464.

Pożytek duchowny

Podziwiałeś zapewne w żywocie świętego Patrycego, jak mu obarczonemu najważniejszemi i najrozliczniejszemi sprawami, wystarczało czasu na tyle ćwiczeń pobożnych, które codziennie odprawiał. Niech to da ci ocenić twoję gnuśność w téj mierze, w skutek któréj, pewnie mniéj ważne i mniéj liczne zajęcia, służą ci za pozorny powód do zaniedbywania się w modlitwie i w innych pobożnych ćwiczeniach.

Modlitwa (kościelna)

Boże! któryś do ogłoszenia chwały Twojéj przed poganami, błogosławionego Patrycego Wyznawcę i Biskupa wysłać raczył, za jego zasługami i pośrednictwem spraw prosimy, abyśmy to co nam przykazujesz czynić, z miłosierdzia Twego spełnić mogli. Przez Pana naszego i t. d.

Na tę intencyą Zdrowaś Marya.

Żywoty świętych Pańskich o. Prokopa kapucyna (1882), s. 216–219.

Tags: św Patryk „Żywoty Świętych Pańskich” o. Prokopa Kapucyna biskup czas modlitwa
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.