Citatio.pl
2020-03-18

Św. Edwarda Króla

Żył około roku Pańskiego 978.

Pożytek duchowny

Błogosławiony Edward, przed dwudziestym rokiem życia schodząc z tego świata, tak już był w zasługi przed Bogiem bogaty, że Świętym ogłoszony został. Jeśliś jeszcze młody, niech cię to tém bardziéj zachęca do starania się o nabywanie cnót chrześcijańskich, gdy i za krótką co do czasu w nich wytrwałość, Pan Bóg tak sowicie nagradza. Jeśliś już w lata się posunął, oblicz się z sumieniem, czy z niemi przybyło ci jakich przed Bogiem zasług, czy téż tylko grzechów.

Modlitwa (kościelna)

Boże! któryś błogosławionemu Edwardowi królowi, w kwiecie wieku schodzącemu z tego świata, dał wysokich przed Tobą nabyć zasług i dostąpić korony wiekuistéj; spraw prosimy, przez jego pośrednictwo, abyśmy pozostawiony nam z miłosierdzia Twojego czas do pokuty, na skarbienie sobie zasług przed Tobą skrzętnie obracając, tejże wiekuistéj dostąpili nagrody. Przez Pana naszego i t. d.

Na tę intencyą Zdrowaś Marya.

Żywoty świętych Pańskich o. Prokopa kapucyna (1882), s. 219–222.

Tags: św Edward „Żywoty Świętych Pańskich” o. Prokopa Kapucyna król czas młodość cnoty
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.