Citatio.pl
2020-04-10

Feliks Koneczny o synodzie w Łęczycy

F. Koneczny, Dzieje Polski (reprint wydania z 1902), s. 84:

Kazimierz Sprawiedliwy nie upatrywał w prawię kościejnem wroga książąt i państwowej organizacyi. Za jego panowania odbył się r. 1180 w Łęczycy pierwszy synod polski t. j. zjazd wszystkich biskupów, kanoników, opatów, przeorów i posłów od parafialnego duchowieństwa. Uchwalono tam żądać od wielkiego księcia uznania, że Kościół może posiadać w Polsce swój własny majątek, a w dobrach duchownych nie obowiązuje żadna władza świecka; księciu nie wolno tam pobierać danin ni podatków, ani żądać żadnych świadczeń służebnych. Ludność tych dóbr ma być wolną od powinności państwowych wobec grodu. Mieszkańców kościelnych posiadłości nie obchodziło już nic ustawodawstwo książęce, przechodzili oni pod prawo kościelne, nie znając żadnych ciężarów wojennych, ni grodowych. Toteż ludność garnęła się chętnie „pod pastoral”. Kazimierz Sprawiedliwy ustawy te zatwierdził. Nie uczynili tego jednak inni książęta, a minęło sporo lat, nim uchwały łęczyckiego synodu znane były w całej Polsce.

Tags: Feliks Koneczny synod w Łęczycy
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.