Citatio.pl
2020-04-20

Feliks Koneczny o najazdach mongolskich i depopulacji

F. Koneczny, Dzieje Polski (reprint wydania z 1902), s. 98:

Najazd mongolski jest okresem w historyi polskiej. Skoro ubyło więcej, niż połowa ludności, nastały od razu inne warunki życia i gospodarstwa. Życie społeczne zależy bowiem przedewszystkiem od ilości rąk do pracy i ust do wyżywienia. Nie od rzeczy też będzie przyjrzeć się na tym przykładzie, jak wyludnienie po wielkiej wojnie zmieniło stosunki społeczne i jak cofnęło na długie lata rozwój całego narodu. Bardzo to mylne zdanie, jakoby ubytek ludności pomagał reszcie do szczęścia i dobrobytu! Właśnie, że narody nie dość liczne, kraje ze zbyt małą ludnością, nie mogą dojść do dobrobytu, ani do państwowej potęgi. Po tym najeździe nastąpiły jeszcze nowe, a wyludniona Polska przez sto pięćdziesiąt lat zajęta była leczeniem się z tych ran.

Tags: Feliks Koneczny Mongołowie depopulacja
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.