Citatio.pl
2020-05-01

Modlitwa do św. Józefa

Breviarium Romanum, pars Verna, MCMXLII

O felicem virum, beatum Joseph, cui datum est Deum, quem multi reges voluerunt videre et non viderunt, audire et non audierunt, non solum videre et audire, sed portare, deosculari, vestire et custodire!

V. Ora pro nobis, beate Joseph.

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus.

Deus, qui dedisti nobis regale sacredotium: praesta, quaesumus; ut, sicut beatus Joseph unigenitum Filium tuum, natum ex Maria Virgine, suis manibus reverenter tractare meruit et portare, ita not facias cum cordis munditia et operis innocentia tuis sanctis altaribus deservire, ut sacrosanctum Filii tui corpus et sanguinem hodie digne sumamus, et in fuguro saeculo praemium habere mereamur aeternum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, qui Tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sanctu, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.

O szcześliwy mężu, święty Józefie, któryś otrzymał łaskę, że Boga, którego liczni królowie, lubo pożądali widzieć, jednakże nie widzieli, i słyszeć, jednakże nie słyszeli; Ty nie tylko widziałeś i mówiącego słyszałeś, ale nadto piastowałeś na ręku, ustami całowałeś, opatrywałeś Jego potrzeby i nad Nim czuwałeś.

V. Módl się za nami, święty Józefie!

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Prosimy Cię, Boże, daj, aby jako święty Józef wysłużył sobie tę Łaskę, iż Jednorodzonego Syna Twego, urodzonego z Niepokalanej Panny Maryi piastował i z wysokiem czcił nabożenstwem, tak i my, abyśmy stali się godni z czystem sercem i sumieniem bezgrzesznem przy Ofierze Najświętszej na Świętych Ołtarzach odprawianej być obecnymi i przyjąć dziś z najwyższem uszanowaniem Najdroższe Ciało i Krew Syna Twojego; po śmierci zaś, abyśmy otrzymać nagrodę wiekuistą zasłużyli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Tags: św Józef modlitwa Komunia
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.