Citatio.pl

Wpisy z tagiem "apostolstwo":

2019-11-27

Św. Jan od Krzyża o oddaniu się Bogu

Współżycie z Bogiem, t. II, s. 560-561:

Swoją powagą jako Doktor Kościoła, św. Jan od Krzyża oświadcza: "Gdy dusza czyni to, co tylko ze swej strony uczynić może, czyli całkowicie wyzuje się z siebie i uwolni się od jakiegokolwiek przywiązania, wówczas jest rzeczą niemożliwą, by Bóg nie działał również ze swej strony i nie udzielał się jej chociażby w ukryciu przed nią i w milczeniu. Jest to bardziej niemożliwe niż to, by słońce nie rzucało swych promieni w przestworza pogodne i czyste. Bo jak słońce podnosi się rankiem, by rzucić pęki światła do twego mieszkania, jeśli otworzysz okiennice, tak i Pan wejdzie do duszy opróżnionej i napełni ją Boskimi skarbami" (Ż. pł. 3, 46).

Od dawna Pan, Boskie Słońce, oświeca twoją duszę jasnym promieniem swojej łaski. Od dawna puka do drzwi twoich: "Oto stoję u drzwi i kołaczę" (Obj 3, 20). Każda spowiedź, każda Komunia, każda Msza św., każda okazja do ćwiczenia się w cnocie, każde natchnienie, każdy rozkaz lub zachęta do posłuszeństwa, czyż nie jest nowym pukaniem Boga do drzwi twego serca? A ty co czynisz? Dlaczego pozwalasz Mu jeszcze czekać? Zbudź się co rychlej z uśpienia i otwórz duszę swoją. "O bramy, podnieście wierzchy wasze i podwyższcie się, wrota odwieczne… bo ma wnijść Król chwały" (Ps 23, 7). Nie zadowalaj się tym, żeś otworzył drzwi do połowy a nawet więcej, lecz otwórz je całkowicie; trzeba podnieść wierzchy, trzeba usunąć wszelką przeszkodę: bo ma wejść twój Bóg.

Jeżeli kosztuje cię zrzec się we wszystkim swej woli, pomyśl, jak wielką i piekną jest rzeczą pozwolić się prowadzić we wszystkim woli Bożej. Jeżeli ci ciężko wyrzec się miłości własnej i przywiązań ziemskich, pomyśl, jak słodko jest posiadać miłość Boga. Jeżeli odczuwasz wstręt, aby umrzeć sobie samemu, pomyśl, jak chwalebną jest rzeczą żyć Bogiem. "Jakże niczym jest – woła pełna entuzjazmu św. Teresa od Jezusa – wszystko, co opuściłyśmy, i wszystko, co czynimy, i co kiedykolwiek uczynić zdołamy dla miłości tego Boga, który tak miłościwie raczy się udzielać takim jak my robakom! A kiedy dana nam jest nadzieja, że już w tym życiu możemy się cieszyć szczęściem tej boskiej społećżności, czegoż jeszcze czekamy? Czego się ociągamy? Jaka siła zdolna jest powstrzymać nas, byśmy choć na chwilę zaprzestały za przykładem oblubienicy szukać tego Pana po ulicach i rynkach?" (T. VI, 4, 10).

Pan pragnie udzielić się duszy twojej, pragnie oddać ci się całkowicie, pragnie przyjść i żyć z tobą: "Jeżeli kto posłucha głosu mego i otworzy mi drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną" (Obj 3, 20). Obyś nigdy nie utracił tego niezmierzonego daru wskutek własnej winy czy własnego niedbalstwa!

Tags: św Jan od Krzyża apostolstwo Współżycie z Bogiem
2019-11-11

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus o apostolstwie miłości

T. Dz. J.: Dz. 11

Na podstawie: O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem, 1960, t. II, s. 486:

O Jezu, pragnęłabym oświecać dusze, jak to czynili Prorocy i Doktorzy Kościoła. Pragnęłabym przebiegać ziemię całą, głosić chwałę Twojego Imienia i pośród ciemnych pogan zaszczepiać święte znamię Krzyża, o mój Umiłowany. Lecz jedno posłannictwo mi nie wystarcza. Chciałabym opowiadać Ewangelię równocześnie we wszystkich częściach świata, aż do najdalszych kranców ziemi. Chciałabym być misjonarzem nie tylko przez lat kilka, ale od początku świata aż do ostatniej chwili jego istnienia.

Lecz rozumiem, że wszyscy nie mogą być naraz apostołami, prorokami, doktorami, rozumiem, że nawet najdoskonalsze dary bez miłości są niczym, że miłość jest drogą najdoskonalszą, aby dojść do Ciebie, Boże mój. Miłość tylko daje mi zrozumienie mego powołania. Pojmuję, że skoro Kościół jest ciałem, złożonym z wielu członków, ma też najszlachetniejszą, najkonieczniejszą część ciała, to jest serce, i to serce pała miłością. Pojmuję, że miłość jedynie pobuda do czynu jego członki, i gdyby nie było miłości, apostołowie przestaliby głosić Ewangelię, męczennicy nie chcieliby przelewać krwi swojej. Rozumiem, że w miłości mieszczą się wszelkie powołania, że miłość jest wszystkim, ogarnia wszelkie miejsca, wszystkie czasy, jest wieczna!

O Jezu, Miłości moja! odnalazłam nareszcie powołanie moje! Moim powołaniem jest miłość! Tak, znalazłam swoje miejsce w Kościele św., a to miejsce, Ty, o Boże, sam mi wskazałeś; w samym sercu matki mojej Kościoła św. będę miłością!… i tym sposobem będę wszystkim: marzenie moje zostanie spełnione.

Tags: Współżycie z Bogiem apostolstwo św Teresa od Dzieciątka Jezus
2019-10-26

O apostolstwie świeckich

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem, 1960, t. II, s. 429:

Nie przypadkowo Pius XII, w Encyklice Mystici Corporis, mówiąc o współpracy wiernych z apostolstwem Pasterzy, wymienił wyraźnie ojców i matki rodzin, każdy bowiem chrześcijanin, pracujący nad rozszerzeniem ducha Ewangelii we własnym środowisku – w domu, w szkole, w warsztacie, szpitalu itd. – jest prawdziwym współpracownikiem Hierarchii. Owszem, sam Papież twierdzi: "Ta praca apostolska, wykonana według ducha Kościoła, poświęca laika niejako na szafarza Chrystusa, w znaczeniu podanym przez św. Augustyna: /O bracia… również wy, na swój sposób macie być szafarzami Chrystusa, żyjąc pobożnie, czyniąc jałmużny, glosząc Jego imię i naukę/. Tak, również ojciec rodziny bedzie spełniał w swoim domu obowiązek kapłana, a do pewnego stopnia biskupa, służąc Chrystusowi, aby z Nim mogł żyć na wieki" (Enc.: Summi Pontificatus). Właśnie w tym znaczeniu św. Piotr, zwracając się do wiernych, nie wahał się im powiedzieć: Wy jesteście rodzajem wybranym, kapłaństwem królewskim (1 Piotr 2, 9).

Tags: Współżycie z Bogiem apostolstwo rodzina ojciec świeccy
2019-10-24

Św. Jan od Krzyża o równowadze między modlitwą a pracą

św. Jan od Krzyża, P. d. 29, 3 (za Współżycie z Bogiem, t. II, s. 419)

Ci, którzy czynnie pracują i pragną świat wypełnić swoim przepowiadaniem i dziełami zewnętrznymi, niech pamiętają, że o wiele więcej pożytku przynieśliby Kościołowi i o wiele milsi byliby Bogu – pomijając już dobry przykład jaki by w ten sposób dali – gdyby połowę tego czasu poświęcili na modlitwę i przestawanie z Bogiem.

Tags: św Jan od Krzyża modlitwa praca apostolstwo Współżycie z Bogiem
Pozostałe wpisy
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.