Citatio.pl

Wpisy z tagiem "Sąd Ostateczny":

2020-02-24

Ubóstwo Sędziów Ostatecznych

Suma teologiczna, suppl. 87 a 2.

Władza sądownicza należy szczególnie do ubóstwa, i to z trzech powodów. Po pierwsze, ze względu na słuszność. Dobrowolne bowiem ubóstwo jest drogą obraną przez tych, którzy wzgardziwszy wszystkim, co światowe, przylgnęli do samego Chrystusa. Stad też nie ma w nich niczego, co by ich sąd odwodziło od sprawiedliwości, a to czyni ich zdolnymi do sądzenia: jako nade wszystko miłujących prawdę sprawiedliwości.

Po drugie, ze względu na zasługę, jako że w zamian za upokorzenie należy się wywyższenie. Wśród wszystkich bowiem upokorzeń, które powodują, że na tym świecie człowiek jest przez innych pogardzany, szczególnym jest ubóstwo. Toteż ubogim obiecano zaszczyt sprawowania władzy sądowniczej, aby w ten sposob, ten, „kto się upokarza dla Chrystusa, dostąpił wywyższenia”.

Po trzecie, ponieważ ubóstwo przygotowuje do wspomnianego sposobu sądzenia. Jak to bowiem jest jasne z tego, co wyżej powiedziano, dlatego o którymś ze świętych mówimy, że będzie sądził, ponieważ będzie miał serce dokładnie wyuczone wszelkiej prawdy Bożej, którą też będzie mógł innym ujawniać. Pierwszym zaś, co na drodze do doskonałości trzeba porzucić, są zewnętrzne bogactwa: ponieważ są nabyte na końcu, „a co jest na końcu powstawania, jest pierwszym, co ulega zniszczeniu”. Z tego to powodu wśród błogosławieństw, poprzez które wspinamy się ku doskonałości, na pierwszym miejscu wymieniono ubóstwo. I w ten to właśnie sposób władza sądownicza odpowiada ubóstwu: o ile jest pierwszym przystosowaniem do tejże władzy. – Z tego to powodu władzy tej nie obiecano jakimkolwiek badź ubogim, ale tym, którzy „opuściwszy wszystko, idą za Chrystusem” według doskonałości życia.

Tags: św Tomasz z Akwinu suma teologiczna Sąd Ostateczny Apokalipsa ubóstwo osiem błogosławieństw
2020-02-21

Sędziowie na Sądzie Ostatecznym

Suma teologiczna, suppl. 87 a 1.

I dlatego jest jeszcze czwarty sposób sądzenia. Przysluguje on mężom doskonałym w tym znaczeniu, że w nich zawierają się dekrety Boskiej sprawiedliwości, na podstawie ktorych ludzie będą sądzeni, podobnie jak i o księdze, która zawiera prawo, mowi się, że sądzi. Toteż w Piśmie św. czytamy: „Sąd zasiadł i otwarto księgi” (Ap 20, 12) W ten właśnie sposób wyjaśnia owo sądzenie Ryszard od św. Wiktora. Powiada tak: „Ci, ktorzy oddają się Bożej kontemplacji i wczytują się codziennie w księgę mądrości, jakby w księgi serc przepisują, cokolwiek już pojęli wnikliwym dociekaniem prawdy”. A niżej: „Czymże są właściwie serca sądzących nauczonych przez Boga wszelkiej prawdy, jeśli nie jakimiś dekretami kanonów?”

(…)

Toteż Ryszard od św. Wiktora pisze: „To, że sędziowie otwierają księgi swoich dekretów wobec sądzonych, znaczy: pozwalają jakimkolwiek bądź niższym od siebie na wgląd w swoje serca i ujawniają swoją myśl w tym, co się tyczy sądu”.

Tags: św Tomasz z Akwinu suma teologiczna Sąd Ostateczny Apokalipsa Ryszard od św. Wiktora lectio divina
Pozostałe wpisy
Creative Commons License
citatio.pl by Citatio.pl is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.